კომერციული დირექტორის მოადგილე მარკეტინგისა და პროდუქტების მიმართულებით

განცხ. წარდგენის ბოლო ვადა1 დეკ. 2017
კატეგორია
სამუშაოს განაკვეთისრული
სამსახურის ადგილმდებარეობათბილისი
განათლების ხარისხიუმაღლესი/მაგისტრი
სამუშაო გამოცდილება5 წელზე მეტი
ვაკანსიის ნომერი1164
დამატებითი ინფორმაცია 

სამუშაოს აღწერა

 • სილქნეტის მარკეტინგის, კომუნიკაციებისა და პროდუქტების განვითარების სამსახურების სტრატეგიული მართვა, სრული სტრუქტურული კორდინაცია და შედეგების ანგარიშგება კომერციული დირექტორის წინაშე;
 • სილქნეტის მარკეტინგული სტრატეგიის პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება და იმპლემენტაცია;
 • კომპანიის კომერციული პროდუქტების კატალოგის შემუშავება, განვითარება, გადახედვა, როგორც კორპორატიული ასევე საცალო სექტორისათვის;
 • კომპანიის კომერციული გეგმიდან გამომდინარე კომპანიის მარკეტინგული სამოქმედო გეგმის შემუშავება (ყოველწლიურად) - გეგმის კორექტირება;
 • ყოველწლიური მარკეტინგული გეგმების ეფექტურობის მონიტორინგი, ბიუჯეტის და პროექტების ვადების კონტროლი;
 • პერიოდულად ცვალებადი სტრატეგიული მიზნების შესაბამისი, ოპერატიული  მარკეტინგული მხარდაჭერის და კომპლექსური ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება (სარეკლამო, PR და სხვ.);
 • ბაზრის ანალიზისა და კონკურენტების პერიოდული მარკეტინგული კვლევების ჩატარება, მომხმარებელთა მოთხოვნების განსაზღვრა, მათი დაკმაყოფილების სტრატეგიის შემუშავება და განხორციელების უზრუნველყოფა;
 • ახალი პროდუქტების კონცეფციისა და მათი მომხმარებლისათვის ეფექტურად მიწოდების სტრატეგიის შემუშავება;
 • ბიზნეს ამოცანების შესრულების პერიოდული შეფასება, ანალიზი და ხარისხის კონტროლი;
 • გაყიდვების მხარდამჭერი აქციების შემუშავება და განხორციელების უზრუნველყოფა ;
 • კომერციული დირექტორის მიერ დასმული მიზნების სამუშაო დავალებების თარგმნა და სამუშაოს შესრულების კოორდინაცია, შესრულების კონტროლი;


ენები

ენა

ინგლისური
რუსული

წერითი უნარები

სრულყოფილად
სრულყოფილად

მეტყველება

სრულყოფილად
სრულყოფილად

კომპიუტერული პროგრამები

პროგრამა

Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Outlook
Microsoft Project
Microsoft Visio
Microsoft PowerPoint

ცოდნის დონე

კარგად
კარგად
კარგად
კარგად
კარგად
კარგად

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • მენეჯერულ პოზიციაზე 7 წელზე მეტი სამუშაო გამოცდილება დიდ კომპანიებში;
 • გამოცდილების სფერო : მარკეტინგი, პროდუქტების განვითარება, გაყიდვები
 • გადაწყვეტილების მიღება და მოქმედების ინიცირება;
 • სტრატეგიული აზროვნება;
 • ადაპტაცია და ცვლილებებზე რეაგირება;

პიროვნული მახასიათებლები

 • მოლაპარაკების წარმართვის უნარი;
 • დარწმუნების უნარი;
 • გუნდური მუშაობა
 • ანალიტიკური აზროვნება;