აბონენტთა ტექნიკური მომსახურების სამსახურის უფროსი

განცხ. წარდგენის ბოლო ვადა29 ნოე. 2017
კატეგორიატექნიკური
სამუშაოს განაკვეთისრული
გამოსაცდელი ვადა6 თვე
სამსახურის ადგილმდებარეობათბილისი
განათლების ხარისხიუმაღლესი/მაგისტრი
სამუშაო გამოცდილება5 წელზე მეტი
ვაკანსიის ნომერი1166
დამატებითი ინფორმაცია 

სამუშაოს აღწერა

 • სტრუქტურული ერთეულის საქმიანობის ეფექტური მართვა და შედეგების კონტროლი;
 • აბონენტთა ტექნიკური მომსახურების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმების შემუშავება, პერიოდული განახლება და მენეჯმენტისთვის წარდგენა;
 • აბონენტთა ტექნიკური მომსახურების სტანდარტების, პროცესებისა და პროცედურების შემუშავება და გაუმჯობესება;
 • დაქვემდებარებული სტრუქტურული ერთეულის ბიუჯეტის დაგეგმვა;
 • კომპანიის  აბონენტთა ტექნიკური მომსახურების პროცესების სრული ციკლის (შესაბამისი პროექტების და აქტივობების დაგეგმვა, განვითარება, შეფასება)  მართვა და კონტროლი;
 • აბონეტთა ტექნიკურ მომსახურებაში, ტექნიკური და მომსახურების პრობლემების და  ხარვეზების გამოვლენა. მათი აღმოფხვრის რეკომენდაციების  შემუშავება, მენეჯმენტთან და შესაბამისი მიმართულებით მომუშავე რგოლებთან  წარდგენა და შესრულების უზრუნველყოფა.;
 • აბონეტთა ტექნიკური მომსახურების შესახებ რეპორტის ანალიზი, უშაულო ხელძღვანელისათვის შედეგებისა და  რეკომენდაციების წარდგენა.;
 • აბონენტთა ტექნიკური მომსახურების პროცესების მართვის შესაბამისი ანალიტიკური მეთოდოლოგიების, საინფორმაციო სისტემების  და სხვა საჭირო რესურსების დაგეგმვა, განვითარება, უზრუნველყოფა და შესრულების კონტროლი.;
 • კომპანიის სტრატეგიული მიზნების განხორციელების უზრუნველყოფა დაქვემდებარებული სტრუქტურული ერთეულის მეშვეობით;
 • კომპანიის სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან კოორდინირებული მუშაობა;
 • სტრუქტურული ერთეულის მიერ ამოცანების დროული შესრულების უზრუნველყოფა და ხარისხის კონტროლი;
 • გუნდში ფუნქციებისა და დავალებების ეფექტური გადანაწილება, მაღალი მოტივაციისა და გუნდური მუშაობის პრინციპების დანერგვა;


ენები

ენა

ინგლისური

წერითი უნარები

სრულყოფილად

მეტყველება

სრულყოფილად

კომპიუტერული პროგრამები

პროგრამა

Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Outlook
Microsoft Project
Microsoft Visio

ცოდნის დონე

კარგად
კარგად
კარგად
კარგად
კარგად

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • მენეჯერულ პოზიციაზე 5 წელზე მეტი სამუშაო გამოცდილება (სასურველია ქოლ ცენტრის მართვის გამოცდილება);
 • ინფორმაციის წარდგენა და გადაცემა;

პიროვნული მახასიათებლები

 • სწრაფი ადაპტირების უნარი;
 • გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • გუნდური მუშაობა
 • დატვირთულ რეჟიმში მუშაობის უნარი;