ქსელის განვითარების სპეციალისტი

განცხ. წარდგენის ბოლო ვადა25 თებ. 2018
კატეგორიატექნიკური
სამუშაოს განაკვეთისრული
სამსახურის ადგილმდებარეობათბილისი
განათლების ხარისხიუმაღლესი/ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება5 წელზე მეტი
ვაკანსიის ნომერი1325

სამუშაოს აღწერა

 • ტექნიკური ბიუჯეტის მართვა: კონტროლი, ესკალაცია, შეზღუდვა;
 • მუხლების კონტროლი: რომელი მუხლიდან რა მასალა - მოწყობილობები გავიდა, თანამშრომლების ინფორმირება იმის შესახებ, თუ რომელი მუხლიდან რა მასალა-მოწყობილობები უნდა იქნეს გაწერილი და ა.შ;
 • ნაშთების კონტროლი, ანალიტიკა, რეპორტინგი: დარჩენილი მარაგის ხარჯვისა და ამოწურვის პროგნოზირება, აგრეთვე მისი არ-გახარჯვის მიზეზების დადგენა აღნიშნული საკითხების განხილვა და შეთანხმება შესაბამის რგოლებთან;
 • საწყობში არსებული ნაშთის კოტროლი კონკრეტული ნომენკლატურებისათვის;
 • ნომენკლატურების ოპერირება: შექმნა, გასწორება, წაშლა;
 • ბიუჯეტის შეკვრა, ბიუჯეტის ანალიტიკა წინა წლებთან შედარებით. აგრეთვე, კონკრეტული ნომენკლატურებისა და პროექტების კუთხით;
 • კომპანიაში არსებული აღრიცხვებისა და მართვის სისტემებში მუშაობა. აგრეთვე MS Excel-ის ბაზებთან მუშაობა;
 • ტექნიკური მიმართულების ბიუჯეტირებისა და ბიუჯეტის ხარჯვის პროცესების გაწერა;
 • კომპანიის ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში მონაწილეობის მიღება (ინფორმაციის შეგროვება-ანალიზი);
 • გეგმიდან გადახრის ტენდენციების ანალიზი და მიზეზების გამოკვლევა;
 • ყოველთვიური რეპორტინგის წარმოება.


ენები

ენა

ინგლისური

წერითი უნარები

სრულყოფილად

მეტყველება

სრულყოფილად

კომპიუტერული პროგრამები

პროგრამა

Microsoft Office

ცოდნის დონე

კარგად

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • უმაღლესი განათლება საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და/ან ტელეკომუნიკაციის სფეროში;
 • სატელეკომუნიკაციო სფეროში მუშაობის,  მინიმუმ, 5 წლიანი გამოცდილება;
 • კომპიუტერული პროგრამების  (Ms. Word, Ms. Excel, Ms. Power Point, Ms. Outlook, Ms. Project) ცოდნა, Ms. Excel-ის ბაზებთან მუშაობის გამოცდილება;
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ფლობა;
 • ტექნიკური სახის დოკუმენტაციის დამუშავებისა და დასკვნის მომზადების უნარი.

პიროვნული მახასიათებლები

 • გუნდური მუშაობა
 • პასუხისმგებლობა;
 • პროფესიული განვითარების სურვილი;
 • ტექნოლოგიური სიახლეების სწრაფად ათვისების უნარი;
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • დროის მართვის უნარი;
 • ორგანიზებულობა;
 • დაკვირვებულობა და დეტალების მიმართ ყურადღება;