ტექნიკური პროექტების მენეჯერი/Technical Projects Manager

განცხ. წარდგენის ბოლო ვადა27 დეკ. 2018
კატეგორიატექნიკური
სამუშაოს განაკვეთისრული
გამოსაცდელი ვადა6 თვე
სამსახურის ადგილმდებარეობათბილისი
განათლების ხარისხიუმაღლესი/ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება3-5 წელი
ვაკანსიის ნომერი2190

სამუშაოს აღწერა

 • პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების  პროცესის მართვა;
 • პროექტების  მიზნებისა და მოსალოდნელი შედეგის განსაზღვრა;
 • პროექტის ამოცანებისა და საჭირო რესურსების განსაზღვრა;
 • პროექტის დოკუმენტის შემუშავების პროცესის კოორდინაცია;
 • პროექტის შემსრულებელი გუნდის დაკომპლექტება და მათი კოორდინირება;
 • პროექტის დროული დასრულების მიზნით, მისი სხვადასხვა ეტაპების დაგეგმვა და განხორციელების უზრუნველყოფა;
 • პროექტისთვის საჭირო რესურსების მოძიება და მიზნობრივი განაწილება;
 • პროექტის ფარგლებში სამუშაო გეგმისა და შესაბამისი სამუშაო გრაფიკის შემუშავება;
 • პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების მიმდინარეობის სისტემატური მონიტორინგი, პროექტის გუნდის მხარდაჭერა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი;
 • პროექტში ჩართული მხარეებისათვის პერიოდული ანგარიშის მომზადება;
 • პროექტის პროგრესის, მისი სირთულეებისა და პრობლემების გადაჭრის გზებთან დაკავშირებული  ანგარიშის მომზადება და უშუალო ხელმძღვანელისათვის წარდგენა;
 • პროექტის ეფექტურობის უზრუნველყოფის მიზნით, მიზნობრივი ცვლილებების ინიცირება და განხორციელება.


     Key Responsibilities:

 • lead the planning and implementation of project;
 • Proven Experience of managing the technology related projects (preferable in telecom);
 • Facilitate the definition of project scope, goals and deliverables;
 • Define project tasks and resource requirements;
 • Facilitate process of Requirements Document Creation;
 • Assemble and coordinate project staff;
 • Organize and manage all phases of the project to ensure on-time completion;
 • Manage project resource allocation;
 • Plan and schedule project timelines;
 • Track project deliverables;
 • Provide direction and support to project team;
 • Quality assurance;
 • Constantly monitor and report on progress of the project to all stakeholders;
 • Present reports defining project progress, problems and solutions;
 • Manage project changes and interventions to achieve project outputs.


ენები

ენა

ქართული
ინგლისური
რუსული

წერითი უნარები

სრულყოფილად
სრულყოფილად
კარგად

მეტყველება

სრულყოფილად
სრულყოფილად
კარგად

კომპიუტერული პროგრამები

პროგრამა

Microsoft Office
Microsoft Project

ცოდნის დონე

კარგად
კარგად

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • ტექნიკური პროექტების მართვის გამოცდილება (სასურველია სატელეკომუნიკაციო სფეროში)
 • პროექტების მართვის თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა;
 • პროექტების მართვის ტექნიკების  ცოდნა;
 • მსგავს პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება;
 • გუნდის მართვის გამოცდილება;
 • რისკების მართვის გამოცდილება;
 • ცვლილებების მართვის გამოცდილება;
 • პროექტების მართვისთვის საჭირო პროგრამების ცოდნა (MS Project);
 • PMI-ს სერტიფიკატი ჩაითვლება უპირატესობად;
 • ქართული და ინგლისური ენის სრულყოფილად ფლობა (ვერბალური და წერის უნარი);
 • რუსული ენის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად;
 • ნებისმიერი ტიპის მსმენელისთვის, ტექნიკური ინფორმაციის ნათლად მიწოდება;

Required Qualifications and Experience

 • Advanced Knowledge of both theoretical and practical aspects of project management
 • Advanced Knowledge of project management techniques and tools
 • Proven Experience of managing the technology related projects (preferable in telecom)
 • Proven experience in people management
 • Proven experience in risk management
 • Proven experience in change management
 • Proficient in project management software (MS Project)
 • At least 3-5 year of work experience in the similar position;
 • PMI certificate would be a plus
 • Strong communication and negotiation skills;
 • Resourcefulness and problem-solving aptitude
 • Fluency in Georgian, English and preferably in Russian.

 Key competencies

 • Critical thinking and problem solving skills;
 • Planning and organizing;
 • Decision-making;
 • Communication skills;
 • Influencing and leading;
 • Team work;
 • Negotiation;
 • Conflict management;
 • Adaptability;

პიროვნული მახასიათებლები

 • (სავალდებულოა) გუნდური მუშაობა
 • (სავალდებულოა) მოლაპარაკების წარმართვის უნარი;
 • (სავალდებულოა) გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • (სავალდებულოა) გამართული ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის უნარი;
 • (სავალდებულოა) ლოგიკური აზროვნება;
 • (სავალდებულოა) ამოცანების დელეგირებისა და მათი შესრულების კონტროლის უნარი;
 • (სავალდებულოა) მართვის უნარი;
 • (სავალდებულოა) პრეზენტაციის უნარი;
 • (სავალდებულოა) ლიდერობა;
 • (სავალდებულოა) დროის მართვის უნარი;