მარკეტინგული კვლევების კოორდინატორი

განცხ. წარდგენის ბოლო ვადა19 აგვ. 2019
კატეგორიამარკეტინგი
სამუშაოს განაკვეთისრული
გამოსაცდელი ვადა6 თვე
სამსახურის ადგილმდებარეობათბილისი
განათლების ხარისხიუმაღლესი/ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება5 წელზე მეტი
ვაკანსიის ნომერი3302

სამუშაოს აღწერა

 • კომპანიის გარე და შიდა კვლევების პროექტების დაგეგმვა და კოორდინირება, როგორც კომპანიის გარეთ, ასევე კომპანიის მასშტაბით.
 • კვლევის პროექტის გუნდის მართვა და საქმიანობის კონტროლი.
 • კვლევის პროგრამისა და გეგმის შემუშავება.
 • რაოდენობრივი კვლევის შედეგების შეგროვება და მონაცემთა ანალიზი.
 • ინტერვიუს კითხვარების მომზადება, ინტერვიუერთა გუნდის შექმნაში მონაწილეობა და მათი მომზადების უზრუნველყოფა.
 • კვლევების გუნდის მიერ ინტერვიუს კითხვარების სრულყოფილად შევსების უზრუნველყოფა და შედეგების შეჯამება/ანალიზი.
 • მიღებული შედეგების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთათვის.
 • კვლევის შუალედური და  შემაჯამებელი ანგარიშების/პრეზენტაციების მომზადება, წარდგენა და შედეგების შესაბამისად, მიზნობრივი აქტივობების დაგეგმვა/ინიცირება.
 • კვლევის პროექტებისთვის საჭირო აღჭურვილობის ან/და რესურსების უზრუნველყოფა.
 • პროექტთან დაკავშირებული კორესპონდენციის მართვა. პროექტის ბიუჯეტის მონიტორინგი
 • გამოკითხვის მეთოდოლოგიის განსაზღვრა (პირისპირ/სატელეფონო), ინტერვიუების გეგმის შემუშავება და რესპონდენტთან წინასწარ შეთანხმება.
 • პირისპირ და სატელეფონო ინტერვიუების ზედამხედველობა, საჭიროების შემთხვევაში, წარმართვა და ჩანაწერის მომზადება. 
 • გუნდის მუშაობის ხარისხის და შედეგების სისტემატური მონიტორინგი და შეფასება.


ენები

ენა

რუსული
ინგლისური

წერითი უნარები

კარგად
კარგად

მეტყველება

კარგად
კარგად

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • უმაღლესი განათლება სტატისტიკის, მარკეტინგის, ბიზნესის ან ეკონომიკის მიმართულებით (მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ჩაითვლება უპირატესობად)
 • კვლევების მიმართულებით მუშაობის მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება
 • სასურველია პროექტების მართვის გამოცდილება 
 • სტატისტიკური ანალიზის პროგრამებში მუშაობის გამოცდილება (მაგ: SPSS)

პიროვნული მახასიათებლები

 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • მართვის უნარი;
 • დაკვირვებულობა და დეტალების მიმართ ყურადღება;
 • გამართული ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის უნარი;