ციფრული პროდუქტების განვითარების მენეჯერი

განცხ. წარდგენის ბოლო ვადა6 დეკ. 2021
კატეგორიაპროდუქტების განვითარება
სამუშაოს განაკვეთისრული
სამსახურის ადგილმდებარეობათბილისი
განათლების ხარისხიუმაღლესი/ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება1-3 წელი
ვაკანსიის ნომერი5704

სამუშაოს აღწერა

 • ციფრული პროდუქტების და ტექნოლოგიების ჭრილში მსოფლიო ტენდენციების, ინოვაციური ტექნოლოგიების და მიდგომების შესწავლა, მათი ადგილობრივ ბაზარზე დანერგვის შესაძლებლობის შეფასება;
 • ადგილობრივი ბაზრის ანალიზი, ბაზრის ცვლილებებისა და ტენდენციების სისტემატური შესწავლა და მათ საფუძველზე კომპანიის არსებული პროდუქტების კონკურენტუნარიანობის შეფასება;
 • სტეიკჰოლდერების ბიზნეს ამოცანებიდან გამომდინარე საჭიროებების და ინსაიტების შეგროვება;
 • მომხმარებლების ინსაიტების ანალიზი კომპანიის შიდა სისტემებიდან, ანალიტიკური ინსტრუმენტებიდან, რეპორტებიდან, მომხმარებელთა კვლევებიდან და/ან desk research-ის მეშვეობით მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე;
 • იდეების გენერაციის ვორკშოპების ორგანიზება და ფასილიტაცია;
 • პროდუქტის კონცეფციის შემუშავება და პიჩინგი;
 • რესურსების განსაზღვრა, პროდუქტის კომერციული მომგებიანობის მომზადება;
 • პროდუქტის განვითარების ხედვის, მიზნების და ამოცანების სტეიკჰოლდერებთან და სამუშაო ჯგუფებთან კომუნიკაცია;
 • შესათანხმებელი/დასაზუსტებელი საკითხების რელევანტურ სტეიკჰოლდერებთან განხილვა/კოორდინაცია;
 • ბიზნეს მიმართულებებსა და IT სისტემებს შორის ურთიერთდამოკიდებულებების მეპინგი;
 • პროექტების და პროდუქტის ბექლოგის პრიორიტეტიზაცია;
 • პარტნიორი კომპანიების შერჩევა და მათთან ურთიერთობა, მათ შორის საერთაშორისო ბაზარზე პარტნიორებთან თანამშრომლობა, ერთობლივად პროექტების შემუშავება;
 • პროდუქტის საკვანძო ბიზნეს ამოცანების განსაზღვრა, კოლაბორაცია და შესრულების მონიტორინგი;
 • დამტკიცებული პროდუქტის შექმნის და დანერგვის პროცესის კოორდინაცია პროექტის მართვის პრინციპების გამოყენებით;
 • არსებულ ციფრულ პროდუქტებზე განახლების ინიცირება/კოორდინაცია ახალი სერვისების და აქციების დამატების სახით; არსებულ პროდუქტებში შესატანი ცვლილებების/სიახლის ეფექტურობის შეფასება, მიზნობრიობის განსაზღვრა; მოსალოდნელი შედეგების ანალიზი და მიღწეული შედეგების კონტროლი;
 • პროდუქტის დეტალური აღწერის მომზადება (ფიჩერები, ფუნქციონალი, ვაირფრეიმები);
 • პროდუქტის UX-UI-ს დეტალური გავლა;
 • პროდუქტის დანერგვასთან დაკავშირებულ სრულ ციკლში ჩართულობა და  შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან კოორდინაცია;
 • არსებული და ახალი ციფრული პროდუქტების ტესტირებისა და მომხმარებლებში მოთხოვნების იდენტიფიცირების მიზნით კვლევების ინიცირება და იტერაციების დაგეგმვასა და ორგანიზებაში აქტიური ჩართულობა;
 • პროდუქტის გაიდლაინების შექმნა და თანამშრომლების ინფორმირება/ტრენინგი;
 • პროდუქტის პოზიციონირებასა და კომუნიკაციის გეგმის შემუშავებაში აქტიური ჩართულობა;
 • ციფრული პროდუქტების მოხმარების ამსახველი რეპორტების აწყობა და პერმანენტული გაზიარება სტეიკჰოლდერებთან;
 • არსებული ციფრული პროდუქტების მოხმარების მუდმივი მონიტორინგი, ინსაიტების ამოღება;
 • პროდუქტის განვითარების შემდეგი სკოუპების განსაზღვრა და დაგეგმვა.


ენები

ენა

ინგლისური

წერითი უნარები

კარგად

მეტყველება

კარგად

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • უმაღლესი განათლება;
 • ციფრული პროდუქტების (apps, web, tools) განვითარების მიმართულებით მინიმუმ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
 • პროექტის მართვის გამოცდილება;
 • MS Office პროგრამების გამოყენებითი ცოდნა;
 • პროექტის მართვის ციფრული ინსტრუმენტების გამოყენებითი ცოდნა;
 • ციფრული პროდუქტების პროტოტიპირების მექანიზმების (sketching & wireframing) გამოყენებითი ცოდნა;
 • ციფრული პროდუქტების ანალიტიკური ინსტრუმენტების (Google Analytics, Firebase…) სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა;

პიროვნული მახასიათებლები

 • კომუნიკაბელურობა
 • დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი
 • ინიციატივის გამოვლენის უნარი
 • კრეატიული
 • ანალიტიკური აზროვნება
 • პრიორიტეტების დასახვა
 • სამუშაოს ორგანიზებისა და დროის მართვის უნარი
 • პროფესიული განვითარების სურვილი
 • კომერციული და სტრატეგიული ხედვა
 • სამუშაო მიზნების მიღწევაზე ორიენტაცია